זמני תפילות וקריאות מגילה בפורים בתקוע

יש גם כאן למי שמעדיף: זמני תפילות וקראית מגילה

***שימו לב למודעה הנוספת שמתחת לטבלאות על קריאת המגילה המסורתית באודיטוריום