ועדת בונים מחוץ לקופסה

עדכון מס' 1

תושבים יקרים שלום.

מאז פרוץ המלחמה אנו עסוקים כולנו בשאלות קיומיות רבות, שנוגעות גם לערכי מוסר ואידיאולוגיה שאנו בוחרים לחיות על פיהם, כל אחד במקומו.

ההצבעה על שאלת הכנסת פועלים פלסטינים נוגעת בדיוק במקום הזה – בטחון, תחושת בטחון, ערכי מוסר ותפיסה אידאולוגית, לא בהכרח בסדר הזה.

לכל אחד עמדתו ולכל אחד הציר שלו.

הכנסת הפועלים תציף מיד את התחושות והדעות בשאלות האלו.

ועדת "בונים מחוץ לקופסה" שהוקמה על ידי הועד במטרה לקדם את ההחלטות שהתקבלו באסיפת החברים, התכנסה כבר לשתי ישיבות מאז הוקמה בשבוע שעבר.

ראשית, חשוב לנו להדגיש כי הוועדה שמה לנגד עיניה את מגוון הצרכים והקשיים שהמצב בו אנו נמצאים מוליד. הן הקושי איתו מתמודדות המשפחות שתקועות זמן רב באמצע תהליך בנייה וההשלכות הכלכליות של מצב זה, הן את החשש הביטחוני מנוכחות של פועלים פלסטינים בתוך תחומי הישוב במיוחד בעיצומה של מלחמה, והן את השינויים שחלו ברמה הערכית והאידיאולוגית בקרב לא מעט מאיתנו מאז ה-7/10.

לכל אלה נשתדל לתת מענה באופן רגיש.

במסגרת הפגישות שהתקיימו, הוגדרו גבולות הגזרה של הוועדה. בנוסף, התקיים דיון עם מנהל מחלקת הביטחון, ראובן שדור, ועם הרבש"צ, יוסף אנטופולסקי, בנוגע להסדרי הביטחון הנדרשים עבור הפרויקטים המוחרגים.
מדברי מחלקת הביטחון עולה שההנחיות אותם מחלקת הביטחון קבעה נאכפות ונשמרת רמת הביטחון הנדרשת.

1. בשלב זה ישנן 6 משפחות (שנמצאות בקבוצת המוחרגים) אשר מבקשות להכניס כבר בימים הקרובים פועלים פלסטינאים להמשך בנייה. הוועדה החליטה כי משפחה שתעמוד בדרישות הביטחון שהוגדרו על ידי מחלקת הביטחון של היישוב בהתאם להנחיות פיקוד מרכז – תוכל להכניס פועלים בהתאם להנחיות ובכפוף להנחיות מחלקת הביטחון (מצורפת הודעה של מחלקת הביטחון וכן מסמך של הצבא).
2. בכל פנייה בנושאי ביטחון (שאינם אקוטיים) יש לפנות ל bitachon@tekoa.co.il
3. לדיווחים ביטחוניים אקוטיים לפנות לחמ"ל בטלפון *2079 (כדי לא להציף בשאלות שאינן דורשות מענה מיידי מצוות הביטחון יש לפנות רק בעת צורך אמיתי!)
4. על מנת ליצור מיפוי מקיף של כל התושבים המבקשים להיות מוחרגים, מצורף טופס אותו נבקש למלא בהקדם ולא יאוחר מתאריך 19/5/24. כאן

5. פניות נוספות, הערות, הצעות ובקשות, ניתן להפנות למייל:
Bonimbitahon@gmail.com

בברכת חג שמח ובטוח,

חברי הוועדה
רעות ארליך
מיכל צ'רנוביל
מאיר רפפורט
אדוה ירס
יעל שמחון
אמיתי שרון
רעות וילף