התרמת דם ישובית במתחם הגנים מול גן אורני

לחצו לזיהוי ראשוני לצורך זימון תור