הארכת הרישום לגני הילדים וכיתות א' לשנת תשפ"ה

תושבים יקרים!!
מבקשים להביא לידיעתכם כי אנו מאריכים את הרישום לגני הילדים וכיתות א'
לשנת תשפ"ה עד ליום חמישי הבא- כט' שבט תשפ"ד 8/2/2024.

להרשמה