דרושים סיירים למשימת ביטחון חדשה בחלק הדרומי של תקוע