דרושים סיירים למשימת בטחון חדשה בתחום הפועלים הפלסטינאים