דרושים למחלקת בטחון: סייר אתרי בניה, סייר תקוע דרום, מפעיל מוקד