אני עוד חי. שירת המונים בי"ס אח"י

שמעו אחי

אני עוד חי

ושתי עיניי

עוד נישאות לאור

ילדי, הורי, ומורי בי"ס אחי בשירה מרגשת.

מוזמנים לצפות בקליפ המקסים בקישור, תכינו ממחטות:

קליפ ביה"ס אח"י בשירת המונים