אסטרולוגית אינטואטיבית.

קוראת מפות לידה אישיות ומלמדת.
מתי שקובעים