בית כנסת נוף אלירז

שכונת המדורגים
מנחה ערב שבת
בשעת הדלקת נרות, ואחריה קבלת שבת וערבית
ערבית - מוצ"ש
בשעת צאת שבת
שחרית
8:30
כל העדכונים שלבית הכנסת נוף אלירז
להצטרפות לרשימת תפוצה לעדכונים
שלחו מייל לכתובת: nofeliraz@gmail.com
בית כנסת נוף אלירז
להצטרפות לחברות בבית הכנסת:
קובי נתן
פניות כלליות לבית הכנסת:
בית הכנסת נמצא ברחוב תכלת מרדכי בין שכונת המדורגים לעלות השחר.

כיף שבאת!