ביכנ"ס משכן קובי ויוסף

הספרדי
מנחה ערב שבת
18:45
מנחה, לכו נרננה, קבלת שבת-שבת פרשת "קדושים"
שחרית
5:00
מניין נץ
שחרית
8:00
מניין מרכזי
שחרית
9:20
תפילת ילדים
מנחה
13:30
מנחה גדולה
מנחה
17:45
מנחה קטנה
ערבית - מוצ"ש
19:55

כיף שבאת!