בניה

לצד התפעול השוטף של היישוב מושקעים מאמצים רבים בתכנון ובבניה של שכונות נוספות ויחידות דיור נוספות. במקביל ישנו תקציב פיתוח שמיועד לבניית מבני הציבור ופרויקטים שיתנו מענה לאוכלוסיית הישוב שגדלה מידי שנה: גינות ציבוריות ומתקנים, מבני נוער ותרבות, תעשיה, מסחר ועסקים. ישנה תכנית אב שרואה פני עתיד ותכנית שנתית שמנסה להגשים את הפרויקטים החשובים ביותר בהתאם למגבלת התקציב. המטרות הן קודם כל לשפר את השירות לקהילה ולאחר מכן גם ליצור מנועים כלכליים להמשך העשיה והפיתוח בישוב

שעות פעילות

אברום תומר

.

צור קשר עם מוקד תקוע

בנושא ביטחון, חירום ומפגעים