ועדת ביקורת

סיכומי ישיבות ועדת ביקורת
ישיבת ועדת ביקורת- 12.8.20
ישיבת ועדת ביקורת- 24.8.20
ועדת ביקורת- מכתב תשובה 9.20
ישיבת ועדת ביקורת עם המזכיר ויו"ר הוועד 19.1.21
ישיבת ועדת ביקורת- 2.2.21
ישיבת ועדת ביקורת- 16.2.21

כיף שבאת!