בית כנסת טל אורות

תקוע ב'
מנחה ערב שבת
14:00
שחרית
ותיקין (חצי שעה לפני נץ)
שחרית
8:30
לימוד אחרי התפילה
מנחה
18:00
ערבית - מוצ"ש
19:37
בצאת הכוכבים
כל העדכונים שלבית כנסת נאות הרועים

כיף שבאת!