בתי כנסת

בית כנסת חיים ועקנין

לימוד פרושי רש"י על פרשת השבוע : עם הרב דוד דהן, אצל חיים טלקר, סולם יעקב 311.

פיוטים ובקשות עם כלי זמר : כל מוצאי שבת בשעה שמונה בערב, מנחה אליהו לוי, בבית הכנסת.