בית כנסת חיים ועקנין

אוהל יעקב ושרה
שחרית
8:15
מנחה
17:00

לימוד פרושי רש"י על פרשת השבוע : עם הרב דוד דהן, אצל חיים טלקר, סולם יעקב 311.

פיוטים ובקשות עם כלי זמר : כל מוצאי שבת בשעה שמונה בערב (20:00), מנחה אליהו לוי, בבית הכנסת.

30/3/22
חודש ניסן
בית כנסת חיים ועקנין
חודש ניסן
כל העדכונים שלבית כנסת חיים ועקנין
חיים וואקנין--ouaknin haim
10:00--21:00

כיף שבאת!