25/01/2024

שתלתם ניגונים- ערב שירה בבית משפ' סוויד

25/01/2024

20:00

רחוב חלום יוסף 340, ליד גן אורני (בית שני מימין בירידה אחרי הצומת).