19/10/2023

שיעור פתוח של הרב אריאל הולנד

19/10/2023

21:00

ישיבת תקוע