24/09/2023

שיעור הכנה לנשים ליום הכיפורים עם מלכה פיוטרוקובסקי

24/09/2023

10:30

בית משפחת פיוטרוקובסקי. רח' אל דוד בית שלישי מימין (בירידה)

בערב יו"כ יתקיים השיעור המסורתי של נשות תקוע בו אנו מתכוננות יחד ליום הקדוש. אישה בל תעדר, מחכה לכולכן!