06/10/2022

פגישת זום בנוגע להסעות מגוש הרודיון למערב הגוש

06/10/2022

להעלאת נושאים ושאלות מראש
 https://forms.gle/6nfquTUqFKeRjJYg7