09/01/2024

ערב 'עשן לבן', שיח קהילתי על שאלת הכנסת פועלים ערביים ליישוב

09/01/2024

20:30

מועדון הנוער החדש. (הבניין מאחורי הטרמפיאדה)

בואו.
בואו עם סבלנות.
בואו להקשיב ולדבר.
בואו לפרוס על השולחן את הלב שלכם – שלנו
ואז נאסוף אותו שוב מחדש כדי שנוכל להיות כאן ביחד.
מתחילים בזמן.

מחכים לכם