14/12/2023

ערב נשמה גבוהה בחגיגה נודדת

14/12/2023

21:00

חגיגה נודדת

8 נרות אור גדול במיוחד. שנזכה!
חמישי 21.00 בחגיגה נודדת, שירה מקודשת/הופעה/התוועדות/ דיבור ללב ולהתרוממות הרוח/סיום מסכת חגיגה/יחד/ תפילה/ מוזיקה/ ניסים!!!
מוייש פייגלין ועולש גולדברג יקחו אותנו לערב עמוק ורחב, נעים ומחבק, יחד בתפילה פשוטה
פתוח לכולם מתחילים מוקדם בואו🤍