11/03/2024

ערב נשים ישובי לכבוד ראש חודש אדר ב'

11/03/2024

20:30

בבית הכנסת 'נוף אלירז'