06/06/2024

ערב נשים יישובי לכבוד חודש סיון

06/06/2024

20:30

בבית הכנסת "נוף אלירז" (מול תכלת מרדכי 568)

בואי להתכוונן
לקבל תורה
בכלים של שפע
ניגון. אות. חלק.
יום חמישי ערב ראש חודש🤍