19/10/2023

ערב לימוד ניגון והתוועדות, 80 שנה להסתלקותו של ר' קלונימוס קלמיש שפירא

19/10/2023

21:00

בית הכנסת בתקוע ב'