01/03/2024

ערב לימוד וציפייה לישועה לכבוד היארצייט ה11 של מורנו הרב מנחם פרומן

01/03/2024

19:45

בבית הכנסת בתקוע ב'