03/10/2022

סדנת גרפיטי

03/10/2022

בבית הספר היסודי

ללא עלות

מחר תתקיים סדנת גרפיטי  מלאת יצירה וביטוי אישי .

שתכלול  שיח עם בני הנוער על נושא שיבחר ויעלה ממנו דיון  עם " מרכז חוסן "שיעבירו את הסדנא ויצרו קיר גרפיטי  בקיר בית הספר היסודי .