30/01/2024

"מרחוק, ואהבת עולם", ערב השקה לספרה של סיון הרשפי

30/01/2024

20:00

מרכז האמנים

ערב שרקמה סיון הר שפי סביב הוצאת ספרה לאור
יהיו דברי לב, תוקרא שירה, מוזיקה מהממת ותפילה בסיום.
מול החורף נביא חום לב, נביא מרק, נביא יחד.