12/09/2023

מקימים תיכון במזרח גוש עציון!

12/09/2023

20:30

חטיבה בוגרת- אח"י תקוע

ביום שלישי הקרוב, נקיים שולחנות עגולים לקראת הקמת התיכון בשנה הבאה.

התיכון יהיה ברוח מזרח הגוש, ויהווה בית לדתיים, חילוניים, בנים ובנות.

בואו לשמוע ולהשמיע ולהיות שותפים בעיצוב בית הספר יחד!

מפגש המשך יתקיים בנוקדים.