21/03/2024

מסיבת פורים לנוער בוגר, כיתות ט-יב

21/03/2024

21:00- פתיחת שערים

במועדון הנוער

15 ש"ח

מוזמנים באהבה!