22/04/2024

מוזמנים לאפית מצות מצווה בישיבת תקוע

22/04/2024

13:00

בישיבת תקוע