01/02/2022

מאירים את עץ הדמיון

01/02/2022

ל' שבט

ספריה

עשרה שקלים לילד, מספר המקומות מוגבל

יוצאים משגרת הבידודים הישר לפעילות תיאטרון, דימיון ואומנות בספריה