25/03/2024

ליל ניגונים וקיבוץ האורות של החג במוצאי פורים אצל הרב אבי ואורית

25/03/2024

בבית משפ' בלידשטיין, אדירים 478

ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר

כולם מוזמנים אלינו בסוף הסעודות, בתחילת הלילה השני של פורים,

לקבץ את האורות, ללוות את המלכה בניגון, להמשיך את השמחה, לזעוק לישועה.

אדירים 478

בואו כמו שאתם

אורית ואברהם בלידשטיין

 

צילום: צביאל רודיך