09/06/2024

יריד שבועות נשי בתקוע

09/06/2024

17:00-20:00

באולם הפייס

במקביל ליריד בפארק וגם אחריו – יריד תוצרת מקומית עשיר במיוחד
מוזמנות באהבה