חנוכה מהסרטים (הקרנת סרטים באודיטוריום המחודש)

11:00 ו- 14:00

האודיטוריום המחודש (האמפי)