05/01/2024

בוקר היכרות עם ביה"ס להורי העולים לכיתה א תשפ"ה

05/01/2024

8:15

ביה"ס אח"י חטיבה צעירה

הורים יקרים – בואו לבקר בבית הספר הקהילתי שלנו. ביום שישי הקרוב!