אוגוסט 28, 2023

עברנו! מזכירות היישוב עברה למשרדים החדשים