פברואר ב28, 2023

פטירתה של זילפה רות ג'ורג' ז"ל אחותו של גדעון יקותיאל