ינואר ב30, 2023

סדנת שימוש בפלאפון לתושבים בגיל השלישי