ינואר 9, 2023

ימי היכרות עם בתי ספר יסודיים (לעולים לכיתות א') והרשמה לתיכונים