אוקטובר ב18, 2022

רבשצ"ים יוצאים לשביתה כלל ארצית