אוקטובר ב13, 2022

קבלת קהל בחג שני סוכות – דואר תקוע