ספטמבר ב21, 2022

תוצאות בחירות וועד מנהל וועדת ביקורת 2022