אוגוסט ב14, 2022

זמני תפילות שבת פרשת עקב|| בית כנסת סוכת דוד