אוקטובר 31, 2021

יוטא בת יעקב נפתלי ורבקה ז"ל- אימו של רלף ביבר