הנחיות לתפילות יום כיפור

הנחיות לתפילות יום כיפור תשפ"א – קורונה

 

יו"כ מתקרב והקורונה בעיצומה. חיכיתי עם כולם להחלטות ממשלה, אבל הזמן דוחק, ולכן איני יכול לחכות עוד. כמובן שאם יהיו החלטות מחמירות יותר צריך להישמע להן.

אנחנו צמים ומתפללים ביו"כ בכל שנה ביום כיפור על מנת לעשות את רצון ה' ולהתקרב אליו. השנה רצונו שונה מעט. "ידיד נפש, אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו אייל". נשתדל לעשות רצונו בלב שלם ובנפש חפיצה.

כתוב בתורה "לא תעמוד על דם רעך". "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". "וחי בהם" – ופירשו חז"ל: "ולא שימות בהם". מספר המתים במגיפה הולך וגדל, הצוותים הרפואיים קורסים תחת הנטל, חולים קשים בודדים עם מחלתם במחלקות, אנשים רבים מבודדים בבתיהם, סגר מוטל והכלכלה זקוקה למכונת הנשמה. הרבה תלוי במשמעת האישית של כל אחד מאיתנו, ובסולידריות בחברה כולה.

על כל אלו נתפלל השנה. השנה נזכיר את הכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים ומקטיר קטורת – וניזכר גם באהרן הכהן הגדול, שעמד עם הקטורת בין המתים ובין החיים ועצר את המגיפה.

 

אני קורא לכולם – רבנים, מנהיגי ציבור, גבאים והציבור כולו – להתפלל באופן כזה שלא יגביר את הסכנה. לכן יש לסגור את בתי הכנסת ביום כיפור ולהתפלל רק באויר הפתוח, גם אם החלטת הממשלה תאפשר זאת בתנאים מסויימים. גם שם, יש להקפיד להתפלל בהתאם להוראות (מרחקים, מסכות וכו'). מי שבסיכון (קורונה או התייבשות) יתפלל ביחידות בביתו. בשום פנים ואופן אין להפר את כללי הסגר או הבידוד (למי שבבידוד) על מנת להתפלל במניין.

תפילה באויר הפתוח תצטרך להיות מוקדמת וקצרה ביותר – יהיה חם מאוד השנה ביו"כ, ואנשים עלולים להתייבש, ואז ייאלצו לשבור את הצום. הצום חשוב מהתפילה ולכן יש לדאוג קודם כל לתנאים נאותים לצום. לדעתי יש לסיים את התפילה לכל המאוחר ב – 9:30 בבוקר. הנץ החמה בסביבות השעה 6:30.

 

הנחיה לתפילה מקוצרת

ההנחיה מתייחסת לתפילות שחרית, מוסף ומנחה – בליל כל נדרי ובנעילה איני רואה צורך לקצר, היות ופחות חם בשעות אלו.

בהנחיות אני רק כותב מה ניתן להוריד מהתפילה השנה – כל קהילה תצטרך לבחור מה היא מורידה בפועל.

1.      ניתן לקצר בניגונים ובחזנות.

2.      ניתן לוותר על כל הפיוטים. אני מציע שהחזן יבחר בכל תפילה פיוט אחד או ניגון אחד, אהובים במיוחד, לומר בכל זאת.

3.      בתפילת שחרית, בחזרת הש"ץ ניתן לומר את החזרה בדיוק כמו בתפילת לחש, עד שמגיעים לסליחות (אחרי "יעלה ויבוא", כשמתחילים לומר "זכור רחמיך"). שם ניתן לקצר – לומר רק עד "חטאנו צורנו סלח לנו יוצרנו", ואז לדלג ל"תביאנו אל הר קדשך…בית תפילה יקרא לכל העמים", לומר "שמע קולנו" עד "אתה תענה ה' א-לוקינו", ואז לומר את הוידוי. את הוידוי ניתן לומר כמו בתפילת לחש, בלי ההוספות (כגון "הרשענו ופשענו…", "ודויד עבדך אמר לפניך") והפיוטים (כגון "יום אשר אשמנו…"). אחרי הסליחות המקוצרות ממשיכים ל"מחול לעוונותינו ביום הכיפורים הזה…", עד סיום התפילה.

4.      בתפילת מוסף ניתן לדלג על "הנני העני ממעש" (שליח הציבור יכול לומר זאת בינו לבין עצמו לפני התפילה). לדלג על הפיוטים. כשמגיעים לסדר העבודה – אני מציע לומר את סדר העבודה ("אתה כוננתה" או "אמיץ כח"), ולדלג על כל הפיוטים שאחרי סדר העבודה (מ"מראה כהן" והלאה). וכשמגיעים לסליחות לומר אותם בדיוק כמו בשחרית – בקיצור, וללא פיוטים.

5.      "יזכור" – ניתן למקם היכן שרוצים – לפני שחרית, אחרי מוסף, לפני מנחה, לפני נעילה. או להשאיר כרגיל – בין שחרית למוסף. בכל מקרה ממש חשוב ליידע את הציבור, ולהשתדל להגיע גם למי שאינו פוקד את בית הכנסת כל השנה. יש רבים שלהם זה הביקור היחיד בשנה בבית הכנסת, והוא יקר מאוד.

6.      בתפילת מנחה – בדיוק כמו בשחרית.

 

ביקשתי מהרב נפתלי שטרית (רב קהילת משכן קובי ויוסף), להוסיף הנחיות לתפילה מקוצרת לספרדים:

לספרדים – סדר העדיפות בדילוג הוא:

א. פיוטים – ניתן לדלג על פיוטים שלפני ואחרי החזרה וכן על סדר הקדושה המיוחד ליום זה (טור תרכ). כ"כ ניתן לדלג על הפיוטים שלפני ואחרי סדר העבודה במוסף.
ב. סליחות – עיקר הסליחות פסוקי יג מידות שנוהגים לומר 26 פעמים במהלך כל  היום. לכן בשעת הצורך ניתן לדלג על פיוטי הסליחות, וכן על התחינות "עננו" "אבינו מלכנו" וכו'. וטוב לומר חלק מהסליחות בנחת מאשר כולם במרוצה (מג"א תרכב).
ג. וידוי – עיקר הוידוי הוא כבכל יום, לכן בשעת הצורך ניתן לדלג על סדר "על חטא" והלאה בלחש ובחזרה. וכ"א ישתדל לפרט לעצמו בלחש את החטאים שיודע שנכשל בהם.

 

 

הנחיה לתפילה ביחידות

רבים יתפללו השנה בבית, ביחידות. איך צריכה להיראות תפילה כזו?

א.      אבינו מלכנו – יש נוהגים לומר ביחידות ויש נוהגים שלא..

ב.      י"ג מידות בהוצאת ס"ת – אין אומרים ביחידות, אלא כקורא בתורה (כגון עם טעמי המקרא).

ג.       קריאת התורה – מי שמתפלל ביחידות יקרא מחומש את הקריאה המתאימה.

ד.      יזכור – ניתן לומר ישכור ביחידות, בבית.

ה.      סדר העבודה – שנאמר בדרך כלל בציבור כחלק מחזרת הש"ץ בתפילת מוסף: ניתן לומר ביחידות אחרי התפילה.

ו.        י"ג מידות – בתפילת נעילה, אין אומרים ביחידות, אלא כקורא בתורה (כגון עם טעמי המקרא).

ז.       פסוקי הסיום ותקיעת שופר – בסוף הצום: ניתן לומר "שמע ישראל", "ברוך שם כבוד מלכותו" ו"ה' הוא הא-לוקים" גם ביחידות וכן לתקוע בשופר בסיום הצום.

 

הצעות לפעילות בבית

השנה יהיו הרבה שעות פנויות בבית ביום כיפור. הנה כמה הצעות לפעילות משמעותית:

1.      כדאי להכין סדר יום מראש.

2.      כדאי להכין מראש מקום מכובד לתפילה וללימוד.

3.      תהילים – יש מנהג לסיים ספר תהילים ביו"כ (לבד או מחולק בין בני הבית).

4.      מעשה חסד משפחתי – לבחור מראש, מותאם לכוחות ומשתף כמה שיותר מבני הבית. זה יכול להיות ביקור אצל קשיש, עזרה למשפחה בבידוד או בייביסיטר לילדי שכנים שזקוקים לכך.

5.      סדר ניגונים ופיוטים. מהמחזור, או להכין שירון מראש. להתודע לפיוטים של עדות אחרות, או של "שבטים" אחרים בעם ישראל. חלקים אהובים מהתפילה שדילגנו.

6.      מעמד של קריאת התורה מחומש בבית. לכבד אחד מהילדים להיות הגבאי, להעלות לתורה, לקרוא יחד בטעמים.

7.      לימוד (פסוקי ופיוטי סדר העבודה, משניות יומא, ספר "ימים נוראים" של עגנון, דרשות ליו"כ, לימוד ענייני תשובה, ספר יונה, י"ג מידות)

8.      לבנות מודל של המקדש ולהציג בו את סדר העבודה – עם בע"ח, מבנה המקדש וכו'

9.      להכין הצגה ממתן תורה, דרך העגל ושבירת הלוחות, ועד הירידה עם הלוחות השניים.

10.  עבודת התבוננות בתפילה, בעזרת דימיון. לבחור מילה מהתפילה ו"להיכנס" לתוכה. לומר אותה הרבה פעמים, לנגן אותה, לדמיין אותה, לספר לאחרים למה בחרת אותה וכו'.

11.  עבודת התבוננות גופנית. לפגוש את הצום ואת הסבל כחויה רוחנית

12.  מעגל תפילה – "המתפלל על חבירו הוא נענה תחילה". כל אחד יבקש מחבירו להתפלל עליו על משהו ספיציפי, ואחר כך מקדישים זמן לתפילה ממש.

13.  מעגל סיפורים אישיים – סיפורי תיקון אישיים ("שברת? תיקנת!", במקום "שברת? שילמת!"). סיפורי יו"כ אישיים (חוויית יו"כ מכוננת שהיתה לך, שלא תישכח).

14.  מעגל סיפורי יו"כ הסטוריים – כל אחד מביא סיפור על יו"כ מתקופה אחרת בהסטוריה.

15.  יו"כ כשחזור ההליכה במדבר, "לכתך אחריי במדבר". מאין באת ולאן אתה הולך. כל אחד מביא חפץ ששייך למצרים שלו, למקום ממנו בא, תמונה של המקום שאליו הוא הולך, הארץ המובטחת שלו.

16.  לימוד ההפטרה של יו"כ, "הלא פרוס לרעב לחמך". כל אחד אומר מה הלחם שהוא רעב אליו, צורך שיש לו שלא מקבל מענה, ומישהו מהמשפחה "פורס" לו מהלחם הזה.

 

 

גמר חתימה טובה,

ברכת חיים ורפואה לכל החולים,

שפע ופרנסה טובה לכל מי שנפגעו כלכלית,

תודה עמוקה לכל אנשי הרפואה המקצועיים והמסורים.

 

 

26/3/23
הלכות פסח
רב היישוב
21/3/23
ליבון והגעלת כלים ומכירת חמץ
רב היישוב
19/3/23
בימ"ד ילדים ונוער פסח תשפ"ג
רב היישוב
5/3/23
זמני קריאת מגילה
רב היישוב
‏‏לכידה
30/3/22
מכירת חמץ וקמחא דפסחא
רב היישוב
5/9/21
תקיעות שופר בפארק ובבית
רב היישוב
22/8/21
פעילות בתי הכנסת בתקוע אלול תשפא, תשרי תשפב
רב היישוב
14/5/21
תיקון ליל שבועות - החוברת המלאה
רב היישוב
27/9/20
לא תעמוד על דם רעך
רב היישוב
17/7/20
התקנות החדשות מהיום ב - 17:00
רב היישוב
16/7/20
חיזוק הזהירות בעת הזאת
רב היישוב
כל העדכונים שלרב היישוב

כיף שבאת!