27.8.20

תגובת הוועד המנהל לבקשת קבוצת חברי אגודה לכינוס אסיפת חברים בנושא מיזמי בניה בישוב.

בס"ד

קהילת תקוע היקרה,

לאחרונה התקבלה בקשה מקבוצת תושבים לזמן אסיפת חברים והצבעות בנושא מיזמי הבנייה בישוב.

קיבלנו את הבקשה בימים לא פשוטים של בשורת הקו הכחול החדש של הישוב. אירוע שחייב את כלל חברי הוועד לפעילות אינטנסיבית סביב סוגיית הקו הכחול: סיוע למשפחות פרויקט "ליד הפארק", טיפול בבתים שנגרעו משטח הישוב, עבודה אל מול היזמים החתומים מול האגודה וכל המשתמע מפרסום הקו הכחול החדש.

יחד עם זאת, נהלי הקורונה לא אפשרו לקיים אסיפת תושבים ולכן לפנים משורת הדין ומתוך רצון לכבד את בקשת החברים גם בתקופה מורכבת זו החלטנו לקיים הצבעה בקלפי והבהרת העמדות בניירות עמדה של הצדדים.

היום קיבלנו מכתב מעורך דין שדורש מאתנו לקיים אסיפה באופן מקוון, לבחור וועדת קלפי ולשנות את נוסח ההצבעה.

לכן לבקשת התושבים אנחנו דוחים בשלב הזה את ההצבעה שהייתה אמורה להתקיים ביום שלישי, ופנינו באופן מיידי לרשם האגודות על מנת לקבל הנחיות כיצד לקיים אסיפת חברים באגודה שיתופית בסדר גודל כמו שלנו. ברגע שנקבל הנחיות ברורות, נזמן אסיפת חברים מהר ככל הניתן, נבחר וועדת קלפי ונתאם בשנית את נוסח ההצבעה.

יחד עם זאת, חשוב לנו להבהיר את עמדתינו אודות בקשת החברים.

הבקשה להצבעה מתחלקת ל-2 נושאים עיקריים:

1. חשיפת הסכמים קיימים – מיד עם כניסתנו לוועד קיבלנו בקשות מתושבים להעביר להם הסכמים שנחתמו ע"י האגודה עם היזמים צ"פ וחל"פ גוש עציון.
לאחר דיון מעמיק בוועד וכן התייעצות עם יועמ"ש האגודה עו"ד שלמה קהאן, סברנו כי טובת הישוב היא שהסכמים מסוג זה לא ראוי שיסתובבו כך שבכל משא ומתן עתידי של הישוב יחשפו נקודות החוזק והחולשה של האגודה.
מדובר בהסכמים רגישים שעומדים באמות מידה שנקבעו בכלל אספות החברים הקודמות וחשיפה שלהם עלולה להסב נזק מיידי ועתידי לאגודה השיתופית.

לצד האחריות הרבה שיש לנו כלפי האגודה אכן אנחנו מאוד מעוניינים לעבוד בשקיפות מלאה ובשיתוף ציבור ולכן המלצנו לפונים ואנו ממליצים לכל חברי האגודה לפנות לוועדת ביקורת, עם שאלות נקודתיות עליהם יש להם חשש. ועדת הביקורת תוכל לבחון את כל הסכמי האגודה השונים ולתת ביטחון לפונים שאכן החוזים נחתמו ונעשו כדין ומשרתים נאמנה את התושבים המיועדים להשתכן בפרויקטים מהצד האחד ומהצד השני לשמור על מנהל תקין וחוסן כלכלי של הישוב.

חברי וועדת הביקורת קיבלו גישה מלאה לכל ההסכמים ולכל מסמך אותו הם ביקשו.

חשוב לציין כי וועדת הביקורת הקודמת ביקרה את ההסכם טרם חתימת הוועד על ההסכם, העירה הערות ואף הביעה שביעות רצון מהתהליך ומהתוצאה.

כמו כן, לאחר מפגש הסברה שנעשה עם המעומדים להגרלה של פרויקט נוף לוואדי קיבלנו החלטה בוועד שכל מי שאכן יעלה בהגרלה ויהיה מעוניין לחתום על הסכם מול היזם יוכל להגיע למשרדי המזכירות ולעיין בנספח המתייחס למבני ציבור. כל זאת מתוך רצון אמיתי לאזן בין השקיפות לבין שמירה על חוסן האגודה.

לסיכום, אנו דוגלים במדיניות של שקיפות מלאה באשר לפעילות הוועד. אולם, יחד עם זאת אנו מחויבים לחוסנה של האגודה, חשפנו בפני וועדת הביקורת את כל ההסכמים והמסמכים הנלווים ואנו סבורים שטובת האגודה היא לא להפיץ את ההסכמים ומוכנים לתת מענה לכל שאלה נקודתית על מנת להניח את דעת שהדברים נעשו כשורה באופן המשרת את האגודה ואת המועמדים לרכישת בתים במיזמים השונים.

 

2.    הפרת  הסכמי נוף לוואדי ותקוע דרום (הסכמי האגו"ש עם חל"פ גוש עציון וחברת צ.פ)

מדובר על הסכמים חתומים אשר מחייבים משפטית את האגודה אשר שינוי מתווה ההסכם יכול להחשב כהפרה מהותית ולהסב לישוב נזק רב!

שינוי מתווה של הסכמים חתומים של האגודה חושף את האגודה לתביעה משפטית מצד היזמים ויכול להסב נזקים כלכליים אדירים לאגודה השיתופית, וזאת לאחר שלדעתנו ולדעת וועדת ביקורת הקודמת הסכמים אלו טובים לישוב ולתושבים המעוניינים לבנות את ביתם בישוב!

פתיחה מחדש של ההסכמים יפגעו ביכולת שלנו לנהל מו"מ עתידי אל מול יזמים אשר יבינו שלא ניתן לסמוך על אגו"ש תקוע בדבר היכולת שלה לעמוד בהסכמים.

בהסכמים שנחתמו עם היזמים הוועד נצמד להחלטת אסיפת החברים ורכיב מבני הציבור לא עובר את הסכום של 120 אש"ח. בניגוד לנרמז במדיות שונות, היישוב לא החביא או העמיס עלויות נוספות על הפרויקט.

עלויות הבניה הגבוהות מהמצופה נובעת מרכיבי פינוי חקלאים, שצפי"ם נרחבים בשכונות, ורכיבי פיתוח ישירים של הפרויקטים השונים.

החתימה על ההסכמים נעשתה לאחר משא ומתן מאוד משמעותי מול היזמים השונים שהביאה לדעתנו תוצאה מאוזנת וכדאית, את הליך המו"מ ליווה עורך דין האגודה וכן חברת ניהול פרויקטים שבחנה לעומק את ההצעות.

לסיכום,

אנחנו נמצאים במצב רגיש מאוד. עשרות משפחות, חברים של כולנו, עומדות מול אי וודאות דרמטית ויכולות להינזק קשות, היחסים עם היזמים (שבשלב זה עומדים באופן מלא מאחורי החוזים החתומים איתם)  מצריכים כעת גמישות ורגישות בלתי צפויה על מנת לפתור את הבעיות שנוצרו עקב המצב ולקדם את הפרויקטים בכל אופן.

אישור הבקשה המוצעת יכול לייצר תגובות שרשרת, שיובילו לנזק למשפחות, נזק כלכלי אדיר ליישוב ועיכובים משמעותיים בקידום הפרויקטים הבאים.

נבחרנו לפני זמן קצר לוועד, ואנחנו פועלים סביב השעון למען כל תושבי הישוב. סביב בקשה זו קיימנו עשרות פגישות ושיחות עם החברים הפונים ולצערנו, למרות כל הצעותינו, לא הצלחנו לשכנע אותם להסיר את הבקשה שעלולה לפגוע באופן קשה בישוב.

חברי וועדת ביקורת קיבלו גישה מלאה לכל המסמכים ועובדים במרץ לספק תשובות לפונים. כפי שהצענו עשרות פעמים, אנחנו מציעים גם עכשיו: בואו ניתן לוועדה לעשות את תפקידה ולבחון באופן הכי נקי את תקינות התהליכים.

אנו מבקשים מכם לתת בנו אמון, שאנו פועלים מתוך שליחות גדולה למען הישוב ככלל ולמען כל משפחות הישוב בפרט. ועושים את כל שביכולתנו להווה ועתיד טוב יותר. במישורים השונים, בשכונות הקיימות והעתידית.

מקווים שהעברנו את עמדתינו בצורה ברורה, במידה ויש לכם שאלות או אי הבנות אנחנו זמינים במייל של הוועד ובפלאפונים הפרטיים.

אנו עושים מאמץ גדול להסדרת הנושא וצריכים אתכם איתנו בדרך.

שיהיו בשורות טובות ואל תשכחו לצאת הערב לפסטיבל מרכז האומנים, תהייה שם קהילת תקוע למיטבה.

בברכת האמת והשלום אהבו,

אלינור רחמים, אלי בש, אברום תומר, דוד שאולוב, משה סוויל, עמנואל אלשטיין, צורי פרומן

24/1/23
עדכון ועד מנהל 24.01.2023
ועד מנהל
20/12/22
עדכון וועד מנהל - 20.12.2022
ועד מנהל
WhatsApp-Image-2022-12-12-at-07.38.56
28/11/22
עדכון וועד - 28.11.2022
ועד מנהל
WhatsApp-Image-2022-11-23-at-16.24.37
20/10/22
עדכון וועד 20.10.2022
ועד מנהל
30/9/22
עדכון וועד מנהל - 30.09.2022
ועד מנהל
WhatsApp-Image-2022-09-29-at-21.01.23
2/9/22
עדכון וועד 2.9
ועד מנהל
WhatsApp-Image-2022-09-01-at-08.58.36
17/8/22
עדכון וועד מנהל - 17.8.2022
ועד מנהל
WhatsApp-Image-2022-08-16-at-13.31.33
4/7/22
הבהרה בנושא עבודות ברחוב הרב שגר
ועד מנהל
727B2A72-1482-4BAE-A050-00EE03835658
9/5/22
עדכון ועד בעקבות אירועי אמש
ועד מנהל
7C3E45C9-8A79-4FFF-AF2F-4DF3CDF11271
13/2/22
סקר לבעלי קמינים
ועד מנהל
4/2/22
סקר בנושא קמינים
ועד מנהל
23/12/21
עדכון על מחסום מזמוריה - 23.12.2021
ועד מנהל
26/7/21
מתחם משרדים ומרחב עבודה משותף. סקר לתושבים
ועד מנהל
594FFD6B-F6A3-4D76-A3A6-0A0BF8EF1CEE
29/6/21
סיכום שנת פעילות וועד מנהל
ועד מנהל
689C6DA3-E211-4C2E-B15E-2B20BF202AB5
10/6/21
סקר תושבים - עסקים חדשים בישוב
ועד מנהל
98BF2811-20F9-4E78-A92D-F2262086BC5B
10/5/21
קבלת קהל - וועד מנהל
ועד מנהל
קבלה
21/1/21
מנציחים את שמה של אינה ויניארסקי ז״ל
ועד מנהל
907AA5EB-ED0B-4BBA-82BD-600DDBF49F7B
14/1/21
עדכון לתושבים בנושא קו כחול
ועד מנהל
01CCF31E-D620-460B-833E-CEDE4A934B44
כל העדכונים שלועד מנהל

כיף שבאת!