עדכון לתושבים- קו כחול

הודעה על "עדכון גבולות ההכרזה של רכוש ממשלתי" ליישוב תקוע... שאר הפרטים בפנים

לפני מספר ימים  פרסם המנהל האזרחי הודעה על "עדכון גבולות ההכרזה של רכוש ממשלתי" ליישוב תקוע. הודעה זו מעדכנת על תוצאות בדיקת "צוות קו כחול" (על שם הצבע המסמן במפות המנהל האזרחי את שטחי הישוב) ביחס למשבצת הקרקע של היישוב, המשנה את גבולות אדמות המדינה המוכרים כפי שנקבעו בראשית שנות השמונים של המאה הקודמת במסגרת הליכי ההכרזה על אדמות המדינה של הישוב.

השינוי בגבולות משבצת היישוב הינו תוצאה של בדיקת הליכי ההכרזה הישנים ודיוק השטחים שהיו מעובדים בעת ביצוע ההכרזה המקורית באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

משמעות ההודעה הינה כוונה לגרוע כ 180 דונם מתוך משבצת היישוב ולהוסיף כ 200 דונם וזאת בכפוף להליכי השגה על תוצאות בדיקת "צוות קו כחול".
גריעת שטח מתוך אדמות המדינה המוכרזות הינה פעולה מנהלית, המשקפת את עמדת המינהל האזרחי הנוכחית לגבי הזכויות, ואין משמעותה בהכרח שהשטח הינו בבעלות פרטית פלסטינית. יתרה מכך, אף אם יתברר בדיעבד, לאחר עשרות שנים, כי שטח שהוקצה כדין ובתום לב אינו אדמות מדינה הרי שבהתאם להוראות "תקנת השוק" ניתן לפעול למתן תוקף להקצאה, שבוצעה כדין על בסיס התמונה העובדתית שהייתה מוכרת בעת ביצוע ההקצאה.

הקו הכחול החדש  גורע שטחים במספר מתחמים בישוב ומייצר מצב בו למעלה מ-80 בתים, 27  מגרשים מפותחים ומספר נכסים של האגודה יוצאים משטח הקו הכחול של הישוב.

משמעות הודעה  זו על ידי המנהל האזרחי אינה אומרת שהבתים או המגרשים שנבנו ופותחו אינם חוקיים או מיועדים להריסה חס וחלילה, משמעות הדבר היא שכרגע המועצה קיבלה הנחיה לא לתת היתרי בניה והחטיבה להתיישבות לא יכולה להנפיק ברי רשות עבור מגרשים אלו.

אנו רואים באירוע זה כאירוע קיצוני ומשמעותי עבור ההווה והעתיד של הישוב ומיד נסביר את הפעולות הראשוניות שעשינו בנושא.

מיד עם היוודע הבשורה חברי הוועד התקשרו אישית לכל אחד מ-27 המשפחות מפרויקט ליד הפארק, הואיל ומשמעות עדכון הקו עבורם קריטית ומיידית. וכך גם במוצ"ש האחרון כינסנו אותם לפגישת עדכון, יחד עם ההנהגה הבכירה של המועצה, מזכ"ל אמנה זאב חבר וכל הנהגת היישוב.

כפי שהבהרנו למשפחות פרויקט "ליד הפארק" אנו אומרים גם לכם, אנחנו רואים באירוע זה פגיעה קשה בהתיישבות ואנחנו לא משאירים אתכם לבד במערכה לטובת הסדרת העניין. למרות שבשלב זה  אין לנו תשובה לכל השאלות, לשאלה אחת יש לנו תשובה ברורה – אנחנו נעבור תקופה זו יחד כקהילה מגובשת ונעשה הכל להסדיר יחד את המצב.

במקביל עשינו עבודת מיפוי לזהות את הבתים הבנויים שהוצאו מהקו הכחול וכל התושבים קיבלו על כך הודעה.

לאחר התייעצויות רבות עם עורכי דין ואנשי התיישבות החלטנו ביום ראשון לשכור את שירותיו של עו"ד עמיר פישר. עו"ד פישר הינו מומחה בענייני ההסדרה ביהודה ושומרון ומביא איתו ניסיון עשיר בתחום.

עו"ד פישר יתחיל בהליך מנהלי אל מול המדינה בבקשה להחיל את תקנת השוק על כלל הבתים והמגרשים המפותחים שנגרעו, זאת כצעד מקדים לאפשרות של הגשת תביעה אל מול המדינה בנושא.

משמעות תקנת השוק זה בעצם להחזיר את המצב לקדמותו, ולהורות למועצה לתת היתרים כחוק ולחטיבה להתיישבות לתת ברי רשות כחוק.

בשלב הזה שירותיו של עמיר פישר ישולמו על ידי תנועת אמנה והיישוב. בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לתנועת אמנה על השותפות הרבה באירוע מורכב זה.

במקביל, המועצה, בשיתוף היישוב ותנועת אמנה מכינה ערעור על הקו הכחול. הערעור יכלול תצלומי אוויר נוספים, עדויות של חיילים ותושבים שהיו ביישוב לפני למעלה מ-40 שנה ועוד.

השלכה נוספת של הקו הכחול החדש הינה פגיעה בהיקפים שונים גם בשני הפרויקטים של "נוף לואדי" ו-"תקוע דרום" (מבואות).
בימים אלה צוות המזכירות עמל מול כלל הגורמים הרלבנטיים להבנת המצב לאשורו ובחינת השלכות הקו על היתכנות הפרויקטים במתווה שפורסם כאשר אלו נחתמו. תהליך זה אורך זמן, ולכן בשלב הזה החלטנו להשהות את תהליך השיווק שהחל בפרויקט תקוע דרום, חשוב להבהיר שאנחנו לא מבטלים/עוצרים את הפרויקטים אלא מבקשים ללמוד לעומק את המשמעויות הרבות על מנת לשמור על הישוב ועל התושבים שצפויים לקבוע את ביתם בפרויקטים אלו, אנחנו מודעים לכך שיש עשרות משפחות שממתינות להתקדמות הפרויקטים ומבקשים מכם אורך רוח וסבלנות.

בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לכל התושבים הרבים שהתגייסו ומסייעים לנו לעבור את המשבר בצורה הטובה ביותר עבור הישוב.
בנוסף לכל מה שהבאנו בפניכם,  מידי שבוע אנחנו עושים הערכת מצב משותפת בהובלת סגן ראש המועצה, יצחק פריד יחד  עם כל הגופים הנוגעים בדבר.

שבים ומזכירים שאנחנו זמינים עבורכם  לכל שאלה או הבהרה בנושא (ובכלל..) ומצרפים שוב את פרטי ההתקשרות דרך הדואר האלקטרוני:
מייל הוועד המנהל – vmtekoa@gmail.com
מייל יו"ר הוועד – משה סוויל yor@tekoa.koolami.co.il
מזכיר הישוב – אליעזר בן עטר: mazkir@tekoa.koolami.co.il

קהילה יקרה ,

אנחנו מאמינים בחיבור שלנו לאדמה הזו, ובטוחים שכל פעילות ההתיישבות בתקוע לאורך השנים נעשתה באופן חוקי, מוסדר ואף מכבד את השכנים שלידינו, יחד נעשה הכל להבהיר את העובדה הזו לעולם כולו.

בברכת בניין הארץ,

וועד הישוב