התקנות החדשות מהיום ב - 17:00

שלום לכולם!

מחילה על הכתיבה החפוזה.

לפי מיטב הבנתי, מהיום ב – 17:00 התקנות החדשות נכנסות לתוקפן.

המשמעות מבחינת התפילות ובתי הכנסת – עוברים למנייני חצרות, או מחוץ לבתי הכנסת, שכן אין אפשרות לקיים מניין במקום סגור. בתי הכנסת נסגרים, והתפילה יוצאת למרחבים, "ענני במרחב י-ה"!

אני ממליץ להקים ולקיים כמה שיותר מניינים בחצרות ובשצ"פים המוצלים, או מחוץ לבתי הכנסת – במגבלה של עד 20 אנשים בכל מניין כזה (זה כולל נשים וטף), ובשמירה על כל ההנחיות.

וכל מי שנמנע מלהתפלל במניין בימים אלו קדוש ייאמר לו.

"שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ביום השביעי"

שבת שלום!

30/3/22
מכירת חמץ וקמחא דפסחא
רב היישוב
5/9/21
תקיעות שופר בפארק ובבית
רב היישוב
22/8/21
פעילות בתי הכנסת בתקוע אלול תשפא, תשרי תשפב
רב היישוב
14/5/21
תיקון ליל שבועות - החוברת המלאה
רב היישוב
תיקון ליל שבועות – החוברת המלאה
27/9/20
לא תעמוד על דם רעך
רב היישוב
24/9/20
הנחיות לתפילות יום כיפור
רב היישוב
16/7/20
חיזוק הזהירות בעת הזאת
רב היישוב
כל העדכונים שלרב היישוב

כיף שבאת!