חיזוק הזהירות בעת הזאת

בס"ד

 

לכבוד תושבי תקוע היקרים!

 

ברוך השם, גם אנחנו בתקוע על המפה, גם אנחנו חלק מהכלל –

יש לנו מחלימים, מבודדים, וחולים. ויש גם בריאים לרוב.

ברכות רפואה, בריאות, ולב שמח, לכולם.

על פי ההלכה אנחנו מחויבים להחמיר בפיקוח נפש. גם בספק פיקוח נפש. להיזהר זהירות יתירה, לשמור על הכללים, ולא להתפתות לזלזל בהם – לא משיקולים רוחניים, לא כדי להתפלל במנין, לא משיקולי חופש, בודאי לא משיקולי נוחות.

זה קשה. כולנו התנסינו בזה במידה זו או אחרת בימי הסגר. המבודד נדרש לצמצם את החופש שלו, את הנוחות שלו, לעיתים – את הפרנסה שלו, כדי לשמור על של כולנו. זהו גילוי נעלה של ערבות הדדית.

גבורתם המוצנעת של המבודדים והחולים, המקפידים קלה כבחמורה על מה שנדרש מהם, בונה חומה המגנה על זקנינו, על פרסנתנו, על מערכת הבריאות, ועוד. זלזול בהנחיות עלול לעשות את ההיפך.

כל מי שמתגבר על אי-הנוחות, ושם מסכה כראוי, מתגבר על העצלות ומחטא את ידיו, כובש את רחמיו ושומר על ריחוק חברתי – תורם את חלקו למערכה הכבדה הזו.

ומעבר לכך, כל מי שתומך במבודדים ובחולים, משמח את ליבם או מסייע בקושי טכני – מחזק את כושר העמידה של כולנו.

בהקשר הזה אנחנו מציעים לנסות לקיים מנייני חצרות שיאפשרו גם למבודדים להשתתף בתפילה בציבור. באופן כללי זה יעזור לפזר את המתפללים, וגם יקטין את המחיר שהמבודד ישלם על זהירותו.

אנחנו מתפללים לקב"ה שיסייע בידינו. שיאסוף את ההשתדלויות הזעירות שלנו, ויבנה מהן את ההגנה הנחוצה. שישלח עצה טובה למנהיגינו, שישלח כוחות ותבונה לרופאים ולחוקרים, שישלח לכולנו את הסבלנות להתמודד עם המצב המיוחד הזה שנקלענו אליו.

 

"זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים"

"אבינו מלכנו מנע מגפה מנחלתך"

הרב דוד דהן

הרב אריאל הולנד

הרב אבי וולפיש

רותי וולפיש

הרב דב זינגר

הרב עזרא עדס

מלכה פיוטרקובסקי

הדסה פרומן

הרב אברהם בלידשטיין

30/3/22
מכירת חמץ וקמחא דפסחא
רב היישוב
5/9/21
תקיעות שופר בפארק ובבית
רב היישוב
22/8/21
פעילות בתי הכנסת בתקוע אלול תשפא, תשרי תשפב
רב היישוב
14/5/21
תיקון ליל שבועות - החוברת המלאה
רב היישוב
תיקון ליל שבועות – החוברת המלאה
27/9/20
לא תעמוד על דם רעך
רב היישוב
24/9/20
הנחיות לתפילות יום כיפור
רב היישוב
17/7/20
התקנות החדשות מהיום ב - 17:00
רב היישוב
כל העדכונים שלרב היישוב

כיף שבאת!